Retourneren

Retourneren van producten bij Tuinhout Discount

U mag een afgeleverd artikel binnen 14 dagen na ontvangst zonder reden aan ons retour zenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel of de gehele bestelling. U kunt ook eerst binnen 14 dagen na ontvangst aan ons laten weten dat u van de aankoop af wenst te zien. Vervolgens heeft u nog eens 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Het herroepingsrecht is uitgesloten als het artikel speciaal voor u op maat of op kleur is gemaakt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. We verzoeken u de betreffende goederen voor zover redelijkerwijs mogelijk compleet, onbeschadigd en ongebruikt te retourneren. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourneren kan in geen geval als...

U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • Het artikel was speciaal voor u op maat of op kleur gemaakt.
  • Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard.

Mocht u een artikel willen retourneren die in welke vorm dan ook beschadigd of incompleet is, dan heeft u geen recht op teruggave van het gehele aankoopbedrag. Wij bepalen welke waarde de door u geretourneerde producten hebben en welk bedrag u terug krijgt.

Retouradres

Retourneren kan naar het onderstaande adres; Tuin Hout Discount Harsweg 13 2461 EZ Ter Aar Nederland Eventuele kosten voor retourneren zijn voor de rekening van de persoon die de producten retour zend. Retourneren met een transportbedrijf kost ongeveer tussen de €150,- en €250,-.