Garantie op de producten van Tuinhout Discount

Afbouwende garantie

Omdat Tuinhoutdiscount.nl klanten een goede service wil bieden en klanten graag tevreden ziet biedt Tuinhoutdiscount.nl als één van de weinige bedrijven binnen de branche een garantie op haar producten. Tuinhoutdiscount.nl hanteert een afbouwende garantie. Na verloop van tijd komt nog slechts een deel van eventuele vervangingskosten in aanmerking voor vergoeding (zie voorbeeld rechts). De te hanteren garantie verschilt per houtsoort en per product. Om u hier een zo duidelijk mogelijk zicht op te geven hebben wij op deze pagina zo duidelijk mogelijk geprobeerd samen te vatten welke garantie wanneer geldt.

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Onze afbouwende garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Voorbeeld

Ter verduidelijking een voorbeeld hoe de afbouwende garantie bij Tuinhout Discount in zijn werk gaat;
  • Op een product zit 5 jaar afbouwende garantie. Dit betekent dat er met elk verstreken jaar 20% garantiewaarde wordt afgetrokken.
  • Op een product zit 10 jaar afbouwende garantie. Dit betekent dat er met elk verstreken jaar 10% garantiewaarde wordt afgetrokken.

Welke kosten vallen er onder de afbouwende garantie?

De kosten die door Tuinhout Discount zullen worden vergoedt wanneer blijkt dat Tuinhout Discount de garantieperiode niet waar heeft kunnen maken zijn gelijk aan het percentage dat over is van de prijs die de klant bij aanschaf heeft betaald. Eventuele kosten voor het vervangen van bestrating, het weggraven van grond of dergelijken kunnen dus niet op Tuinhout Discount worden verhaald.

De garantie komt te vervallen als...

Tuinhout Discount stelt een aantal duidelijke regels aan de garantie die geldt op haar producten. De garantie op de producten van Tuinhout Discount komt te vervallen als...
  • De garantietermijn is verstreken.
  • De producten van Tuinhout Discount niet zijn gebruikt voor de doeleinden waar ze voor dienen.
  • De producten niet zijn behandeld zoals door Tuinhout Discount is voorgeschreven of geadviseerd.
  • De producten niet correct zijn gemonteerd of niet zo zijn gemonteerd zoals Tuinhout Discount heeft geadviseerd.

Toch nog onduidelijkheden?

Heeft u ondanks bovenstaande uitleg toch nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Wees dan niet bang om contact op te nemen met onze klantenservice via service@tuinhoutdiscount.nl.