Disclaimer

  • Tuinhout Discount is niet aansprakelijk indien er sprake is van 'kennelijke' (type-)fouten. 
  • Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Tuinhout Discount, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Tuinhout Discount, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag van Tuinhoutdiscount.nl  worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tuinhout Discount.
  • Alle rechten zijn voorbehouden aan Tuinhout Discount, tenzij anders vermeld.
  • Tuinhoutdiscount.nl aanvaardt geen frames van Tuinhout Discount binnen andere websites of applicaties.

Copyright

  • Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De informatie op deze site is afkomstig van Tuinhout Discount. Op alle informatie rust copyright en de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens berusten bij Tuinhout Discount en/of de partners. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Tuinhout Discount is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden, beschikbaar te stellen op een netwerk of op andere wijze te (her)verspreiden.

Foto's

Let op, op ALLE foto's die u op de website van Tuinhout Discount en partners terugvindt, berusten Copyrights. Wij treden op tegen diefstal (online en offline) van onze foto's waarbij de (juridische) kosten volledig voor uw rekening zijn met terugwerkende kracht voor een boete van 100 euro x het aantal dagen waarin u in overtreding bent. 

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op via service@tuinhoutdiscount.nl.